საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

SPECIAL STATE PROTECTION SERVICE OF GEORGIA

სამართლებრივი აქტები

                                                                საქართველოს კანონები

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი

იარაღის შესახებ საქართველოს კანონი

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონი

სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ

სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონი

სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონი

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი

 

                                           საქართველოს მთავრობის დადგენილებები

N391 დადგენილების დანართი (ფორმა)

პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, ....... საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის N211 დადგენილება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დისციპლინური წესდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N72 დადგენილება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოსამსახურის ფიცის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N69

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საშტატო რიცხოვნობის განსაზღვრის საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N70

სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში სამხედრო ვალდებულების მოხდის წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 თებერვლის N88 დადგენილება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N71 დადგენილება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ზოგიერთი კატეგორიის მოსამსახურეთა სოციალური დაცვის დამატებითი ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 17 ივნისის N397 დადგენილება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 იანვრის N28 დადგენილება

უცხო სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა, თანხლები პირების მიერ იარაღის შემოტანის წესი N239 დადგენილება

 

        სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის ბრძანებები

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამწყობრო წესდების დამტკიცების თაობაზე სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 დეკემბრის N1395 ბრძანება

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შინაგანაწესის დამტკიცების თაობაზე სამსახურის უფროსის 2010 წლის 1 დეკემბრის N205 ბრძანება

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უწყებრივი ჯილდოების დაწესებისა და გადაცემის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე 2014 წლის 28 ივლისის N17575 ბრძანება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ სამსახურის უფროსის 2013 წლის 4 აპრილი N318 ბრძანება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოსამსახურის კონტრაქტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ სამსახურის უფროსის 2007 წლის 14 ივნისის N483 ბრძანება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლების კვებით უზრუნველყოფის შესახებ სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 იანვრის N3217

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშნულ სამოქალაქო პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ 2018 წლის 25 იანვრის N2880 ბრძანება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების თაობაზე სამსახურის უფროსის 2015 წლის 21 ივლისის N25040 ბრძანება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს დებულების დამტკიცების თაობაზე სამსახურის უფროსის 2014 წლის 7 ივლისის N14243 ბრძანება

სპეციალური წოდების მინიჭების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე სამსახურის უფროსის 2003 წლის 11 ივნისის N19 ბრძანება

X
ცხელი ხაზი 2 99 02 02
სასწავლო ცენტრივაკანსიასასარგებლო ბმულები

სიახლეების კალენდარი

< მაისი 2020 >
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25
26
2728293031
საქართველოს მთავრობასაქართველოს პარლამენტისაქართველოს პრეზიდენტიშინაგან საქმეთა სამინისტრო