საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

SPECIAL STATE PROTECTION SERVICE OF GEORGIA

სამართლებრივი აქტები

                                                                საქართველოს კანონები

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი

იარაღის შესახებ საქართველოს კანონი

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონი

სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ

. სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონი

. სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონი

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი

 

                                           საქართველოს მთავრობის დადგენილებები

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლის, ატრიბუტიკისა და სიმბოლიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის N391 დადგენილება

„პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქ. მთ. 25.04.2017წ. დადგ

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დისციპლინური წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 28.03.2013წ N72 დადგენილება

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოსამსახურის ფიცის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 28.03.2013წ N69 დადგენილება

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საშტატო რიცხოვნობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 28.03.2013წ N70 დადგენილება

„ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში სამხედრო ვალდებულების მოხდის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 19.02.2018წ N88 დადგენილება

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე “ საქართველოს მთავრობის 28.03.2013წ N71 დადგენილება

„ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ზოგიერთი კატეგორიის მოსამსახურეთა სოციალური დაცვის დამატებითი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის17.06.2014წ. N397 დადგენილება

„ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 24.01.2018წ N28 დადგენილება

უცხო სახელმწ. და საერთ. ორგანიზ. წარმომად., აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან სტუმართა ვიზიტის დროს იარაღ. და საბრძ. მასალის საქ-ში შემოტანისა და საქ-დან გატანის წესის დამტკიცების შეს. საქ. მთ.18.03.14 წ. N239 დადგენ.

 „ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დასაცავ პირთა და დაცვის ობიექტთა ნუსხების, დაცვის დანიშვნა-გამოყოფის წესისა და დაცვის განხორციელების პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქ. მთავრობის 05.02.2020წ. N73 დადგ

        სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის ბრძანებები

„საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამწყობრო წესდების დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 დეკემბრის N1395 ბრძანება

„საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შინაგანაწესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2010 წლის 1 დეკემბრის N205 ბრძანება

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უწყებრივი ჯილდოების დაწესებისა და გადაცემის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე 2014 წლის 28 ივლისის N17575 ბრძანება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ სამსახურის უფროსის 2013 წლის 4 აპრილი N318 ბრძანება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოსამსახურის კონტრაქტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ სამსახურის უფროსის 2007 წლის 14 ივნისის N483 ბრძანება

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლების კვებით უზრუნველყოფის შესახებ სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 იანვრის N3217

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშნულ სამოქალაქო პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ 2018 წლის 25 იანვრის N2880 ბრძანება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების თაობაზე სამსახურის უფროსის 2015 წლის 21 ივლისის N25040 ბრძანება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს დებულების დამტკიცების თაობაზე სამსახურის უფროსის 2014 წლის 7 ივლისის N14243 ბრძანება

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური წოდებების მინიჭების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის 2023 წლის 21 ივლისის N58008 ბრძანება

X
ცხელი ხაზი 2 99 02 02
სასწავლო ცენტრივაკანსიასასარგებლო ბმულები

სიახლეების კალენდარი

< ივლისი 2024 >
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
1234567
891011121314
15
161718192021
22232425262728
293031    
საქართველოს მთავრობასაქართველოს პარლამენტისაქართველოს პრეზიდენტიშინაგან საქმეთა სამინისტრო